ارتباط با فردیس قشم

اولین اقامتگاه ساحلی در جزیره قشم

آدرس:

استان هرمزگان، جزیره قشم، ساحل جنوبی، سه کیلومتری فرودگاه بین المللی قشم، رو به روی جزیره هنگام

09173681670

info@fardisqeshm.com

    ارسال پیام