اتاق شماره 26 (هشت نفره)

26 bedrooms

فردیس قشم، اولین اقامتگاه بوم گردی ساحلی در جزیره قشم است و...

از: 1,330,000 تومان شب

اتاق شماره 25

25 bedrooms

فردیس قشم، اولین اقامتگاه بوم گردی ساحلی در جزیره قشم است و...

از: 665,000 تومان شب

اتاق شماره 24

24 bedrooms

فردیس قشم، اولین اقامتگاه بوم گردی ساحلی در جزیره قشم است و...

از: 665,000 تومان شب

اتاق شماره 23

23 bedrooms

فردیس قشم، اولین اقامتگاه بوم گردی ساحلی در جزیره قشم است و...

از: 665,000 تومان شب

اتاق شماره 22

22 bedrooms

فردیس قشم، اولین اقامتگاه بوم گردی ساحلی در جزیره قشم است و...

از: 665,000 تومان شب

اتاق شماره 21 (دو نفره)

21 bedrooms

فردیس قشم، اولین اقامتگاه بوم گردی ساحلی در جزیره قشم است و...

از: 665,000 تومان شب